BE73 7331 0001 0060

Belofte aan onze donateurs

Artsen Zonder Vakantie is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit controle-orgaan waarborgt aan de Belgische bevolking de morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen. U vindt hier een synthesetabel met onze kerncijfers.